Skip to main content

Categories

Auteur: Menno De Roos

Nieuwe halte voor Stationsmeester!

Duurzame verwarming en koeling, hoe werkt dit?
De warmte en koeling in jouw appartement kent een bijzondere oorsprong. De warmte en koeling wordt geleverd door Eco2Service. Deze installatie voldoet aan de laatste eisen met betrekking tot duurzaamheid en is een hoogwaardig en zeer schoon alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. We leggen je stap voor stap uit hoe het werkt.

Stap 1. De centrale opwekkingsinstallatie (COI):
Op de begane grond van de Stationsmeester plaatsen we een centrale opwekkingsinstallatie (COI) voor het gehele complex. Deze COI krijgt via het warmte en koude net van de Duurzame Ring Heerhugowaard warm water aangevoerd vanuit de restwarmte van de industrie en/of bodemenergie. Deze installatie is en blijft eigendom van Eco2Service.

Eco2Service gebruikt dit water voor het duurzaam opwaarderen van warmte door gebruik te maken van warmtepompen. De opgewekte warmte gaat via het inpandige leidingstelsel naar de “warmtekast” in jouw woning, waar we een afleverset plaatsen. Deze afleverset regelt dat de juiste hoeveelheid warmte en koude aan de vloerinstallatie wordt afgegeven. De vloerinstallatie zelf behoort niet tot de installatie van Eco2Service.

Stap 2. Jouw huisinstallatie:
We passen in jouw woning een lage temperatuur vloerverwarming toe.  Eco2Service levert warmte (of koude) aan de vloerinstallatie en zorgt voor de juiste hoeveelheid warmte in combinatie met de installatie in de woning. In het koelseizoen (mei tot oktober) wordt het warmtenet centraal omgeschakeld naar een vloerverkoeling systeem. Het warmtenet wordt dan een koel net. Hierdoor kun je jouw vloer verkoelen en eventuele hittestress in de woning verminderen. Warmte voor de verwarming en warm tapwater is het gehele jaar beschikbaar. Het individuele verbruik van warmte en koude meten we met een energiemeter.

Stap 3. De gebruik en vastrechtkosten
Het is goed om te weten dat hoofdinstallatie tot en met de afleverset in de warmtekast eigendom zijn en blijven van Eco2Service. De kosten van vervanging en onderhoud komen voor rekening van Eco2Service. Op basis van de afmeting van jouw appartement heeft Eco2Service een kostenraming opgesteld voor gebruik en vastrecht. Uiteraard speelt gebruikers gedrag daarbij ook een belangrijke rol. Vraag onze makelaar naar de toelichting van Eco2SEervice bij deze berekeningen.

De gebruik en vastrechtverwachting voor 2023 zijn:
    Appartementen van ca. 55 m²:        ca. € 120, per maand
    Appartementen van ca. 70 m²:        ca. € 127,50 per maand
    Appartementen van ca. 90 m²:        ca. € 138, per maand

Hoe verhoudt zich tot jouw huidige energie verbruik? En tot de onderhouds en eventuele vervangingskosten die gemaakt moeten worden aan jouw CV installatie?
Ontdek de variaties op ons Thuiskomen Concept. De koperskeuzelijst is inmiddels vastgesteld en maakt straks deel uit van jouw koop en aannemingsovereenkomst. In deze lijst vind je uiteraard ook een individuele tegel en sanitairshowroomprocedure. Graag komen wij in gesprek over de uitwerking van de “Thuiskamer” voor hobby, ontmoeting en thuiswerk.