Skip to main content

Categories

Verkoop in volle gang

Ons Experience Center is geopend
Wij vinden het fijn om ruim de tijd te hebben om mensen persoonlijk te kunnen adviseren en uit te leggen wat het concept van Stationsmeester nu werkelijk inhoud.

Lees verder

Kom morgen naar het Experience Center!

Stand van zaken van de voorbereiding 
Er wordt hard gewerkt achter de schermen. Na het verkrijgen van de 1e fase van de omgevingsvergunning zet het projectteam met de aanvraag van de 2e fase omgevingsvergunning vandaag weer een belangrijke stap in de voorbereiding van de Stationsmeester.

Lees verder

Stand van zaken

Thema servicekosten, wat zijn dat eigenlijk?

Wie een appartement koopt wordt lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Met de andere kopers  vormen zij de VVE. Alle leden van de VVE zijn verplicht om servicekosten af te dragen aan de VVE.

De VVE behartigt de gezamenlijke belangen en zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Denk hierbij aan lift, trappenhuis, entreehal, het dak en de gevels, maar ook de daktuin. Eigenlijk die onderdelen die een duidelijk gemeenschappelijk belang hebben, zoals ook de opstalverzekering.

Waar betaal je voor?

Wat er precies in de servicekosten is opgenomen verschilt per VVE. Hiervoor bestaan geen wettelijke richtlijnen. Je betaalt mee aan de gemeenschappelijke uitgaven voor het complex. Bijvoorbeeld de schoonmaakkosten van het trappenhuis, onderhoud en reparaties aan de lift en de verlichting en verwarming van de gemeenschappelijke ruimtes.

Verder betaal je door middel van de servicekosten mee aan collectieve verzekeringen, waaronder de opstalverzekering voor het complex. Wanneer het bestuur van de VVE is uitbesteed aan een VVE-beheerder betaal je hier eveneens kosten voor. Ook betaal je mee aan een reservefonds voor onderhoud.

Reservefonds voor onderhoud

Iedere VVE is wettelijk verplicht om een reservefonds voor grootschalig onderhoud op te bouwen. Met het geld in dit fonds kan onderhoud gepleegd worden aan de gemeenschappelijke onderdelen van het appartementencomplex, bijvoorbeeld aan de riolering of het dak.

Hoeveel moet je bijdragen?

Je bijdrage is gekoppeld aan het GBO oppervlak van uw appartement, dit is in de splitsingsakte opgenomen onder de breukdelen.

Hoe hoog zijn de servicekosten van een appartement?

De hoogte van deze kosten is onder meer afhankelijk van de voorzieningen in het gebouw. In dit gebouw speelt o.a. de lift, het dakoppervlak, de kunststof of aluminium kozijnen, de algemene verlichting en de daktuin een belangrijke rol. Toepassing van duurzame materialen is daarbij gunstig voor de hoogte van de servicekosten.  Daarnaast speelt de opstalverzekering en het beheer van de VVE een rol bij de hoogte van de servicekosten.

Wijkt dit nu zo af van wat ik nu betaal in mijn eengezinswoning?

Bestaande woningen hebben vergelijkbare kostenposten, zoals onderhoud van de tuin, vervanging van een CV- ketel, schilderwerk aan de kozijnen, groot onderhoud aan de woning (bijvoorbeeld voegwerk) en de opstalverzekering. Kosten komen echter vaak als een verrassing, waarbij de VVE met gestelde reserveringen voorzieningen treffen om met die verrassing om te kunnen gaan.

 

Nieuwe halte voor Stationsmeester!

Duurzame verwarming en koeling, hoe werkt dit?
De warmte en koeling in jouw appartement kent een bijzondere oorsprong. De warmte en koeling wordt geleverd door Eco2Service. Deze installatie voldoet aan de laatste eisen met betrekking tot duurzaamheid en is een hoogwaardig en zeer schoon alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. We leggen je stap voor stap uit hoe het werkt.

Stap 1. De centrale opwekkingsinstallatie (COI):
Op de begane grond van de Stationsmeester plaatsen we een centrale opwekkingsinstallatie (COI) voor het gehele complex. Deze COI krijgt via het warmte en koude net van de Duurzame Ring Heerhugowaard warm water aangevoerd vanuit de restwarmte van de industrie en/of bodemenergie. Deze installatie is en blijft eigendom van Eco2Service.

Eco2Service gebruikt dit water voor het duurzaam opwaarderen van warmte door gebruik te maken van warmtepompen. De opgewekte warmte gaat via het inpandige leidingstelsel naar de “warmtekast” in jouw woning, waar we een afleverset plaatsen. Deze afleverset regelt dat de juiste hoeveelheid warmte en koude aan de vloerinstallatie wordt afgegeven. De vloerinstallatie zelf behoort niet tot de installatie van Eco2Service.

Stap 2. Jouw huisinstallatie:
We passen in jouw woning een lage temperatuur vloerverwarming toe.  Eco2Service levert warmte (of koude) aan de vloerinstallatie en zorgt voor de juiste hoeveelheid warmte in combinatie met de installatie in de woning. In het koelseizoen (mei tot oktober) wordt het warmtenet centraal omgeschakeld naar een vloerverkoeling systeem. Het warmtenet wordt dan een koel net. Hierdoor kun je jouw vloer verkoelen en eventuele hittestress in de woning verminderen. Warmte voor de verwarming en warm tapwater is het gehele jaar beschikbaar. Het individuele verbruik van warmte en koude meten we met een energiemeter.

Stap 3. De gebruik en vastrechtkosten
Het is goed om te weten dat hoofdinstallatie tot en met de afleverset in de warmtekast eigendom zijn en blijven van Eco2Service. De kosten van vervanging en onderhoud komen voor rekening van Eco2Service. Op basis van de afmeting van jouw appartement heeft Eco2Service een kostenraming opgesteld voor gebruik en vastrecht. Uiteraard speelt gebruikers gedrag daarbij ook een belangrijke rol. Vraag onze makelaar naar de toelichting van Eco2SEervice bij deze berekeningen.

De gebruik en vastrechtverwachting voor 2023 zijn:
    Appartementen van ca. 55 m²:        ca. € 120, per maand
    Appartementen van ca. 70 m²:        ca. € 127,50 per maand
    Appartementen van ca. 90 m²:        ca. € 138, per maand

Hoe verhoudt zich tot jouw huidige energie verbruik? En tot de onderhouds en eventuele vervangingskosten die gemaakt moeten worden aan jouw CV installatie?
Ontdek de variaties op ons Thuiskomen Concept. De koperskeuzelijst is inmiddels vastgesteld en maakt straks deel uit van jouw koop en aannemingsovereenkomst. In deze lijst vind je uiteraard ook een individuele tegel en sanitairshowroomprocedure. Graag komen wij in gesprek over de uitwerking van de “Thuiskamer” voor hobby, ontmoeting en thuiswerk.